ایران

  فوت رییس جمهوری ایران

  سرانجام، مرگ کسانی که خود مرگ می‌آفریدند! ابراهیم رئیسی که نقش عمده‌ای در کشتار زندانیان…
   ایران

   فوت رییس جمهوری ایران

   سرانجام، مرگ کسانی که خود مرگ می‌آفریدند! ابراهیم رئیسی که نقش عمده‌ای در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ داشت…