ایران

    فوت رییس جمهوری ایران

    سرانجام، مرگ کسانی که خود مرگ می‌آفریدند! ابراهیم رئیسی که نقش عمده‌ای در کشتار زندانیان…