جنبش
موضوعات داغ

پیام حبیب افکاری

خانواده‌ی افکاری بالاترین بها را در مبارزه با جمهوری اسلامی پرداخته‌اند اما هم‌چنان خودشان را مدیون و شرمنده‌ی مردم می‌دانند.
مقایسه کنید با کسانی که قدم از قدم برنداشته طلبکار مردم هستند!

متن به حدی گویاست که نیازی به توضیح حول آن نمی‌بینیم.
توییت سعید افکاری را بخوانید و قضاوت کنید.

زن زندگی ازادی

مهسا امینی

نوشته های مشابه