فراخوان
موضوعات داغ

فراخوان 7 تیر چهلم خانه اصفهان

فراخوان برپایی مراسم چهلم سربداران اصفهان

آزادیخواهان اصفهان اعلام کردند؛ فردا چهارشنبه هفتم تیر ماه مصادف با چهلمین روز قتل حکومتی سه سربدار جاویدنام اصفهانی با حضور بر مزار آنها یاد این جانباختگان راه آزادی را گرامی خواهند داشت.

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه جوان آزادیخواه، از بابت سناریوی پرونده موسوم به “خانه اصفهان” در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی اعدام شدند.

نوشته های مشابه