جنبشخبر های فوری

کمپین حقوق بشر ایران: توماج صالحی، خواننده رپ بازداشت شده، نیاز به درمان فوری دارد

کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد توماج صالحی، خواننده رپ بازداشت شده، نیاز به درمان فوری دارد که این خدمات درمانی در زندان قابل ارائه نیست. به گزارش این سازمان، توماج صالحی اکنون در یک سلول انفرادی در زندان دستگرد نگهداری می‌شود.

نوشته های مشابه