خبر های فوریفراخوان

فراخوان ۹۰ نفر از فعالان داخل ایران برای مخالفت با حجاب اجباری

۹۰ نفر از فعالین مدنی، سیاسی، حقوق بشری و خانواده های دادخواه داخل کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند که «برای آزادی پوشش در کنار بانوان ایرانی» خواهند بود و عواقب توهین به زنان ایران را «به عهده رژیم» می‌دانند.

این بیانیه که روز شنبه ۲۶ فروردین منتشر شده است، جنبش زن، زندگی، آزادی را در تاریخ مبارزات ایرانیان بر ضد استبداد، «ماندگار» و «دفاع مشروع » را حق مردم دانسته و اعلام کرده است: «پس از کشتار آبان ۹۸ به یقین رسیدیم که باید با آمادگی لازم در دفاع آگاهانه از خود و هم‌میهنانمان در خیابان حضور داشته باشیم.»

در این بیانیه که به امضای فعالانی مانند محمد نوری‌زاد، فاطمه سپهری، گیتی پورفاضل، کمال جعفری یزدی، پوران ناظمی و زرتشت احمدی راغب رسیده از باورمندان به حجاب خواسته شده تا «صف خود را از سرکوبگران جدا کنند تا در ننگ و شرمساری حکومت شریک نشوند»

متن کامل این بیانیه که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته به این شرح است:

مردم شریف ایران،

حماسه ای که در ماه‌های اخی با شعار “زن، زندگی، آزادی” آفریدید، در تاریخ مبارزات ایرانیان بر ضد استبداد مذهبی و دیکتاتوری ماندگار و  سرنوشت ملت را بسوی آزادی و دموکراسی رهنمون گردید، اینبار بجای هشدار به سران حکومت خودکامه ای که از دین ابزاری برای سرکوب آزادی ساخته است، شما ملت قهرمان ایران را مخاطب قرار داده، و با شما هم ‌پیمان می‌شویم که در حفظ و پاسداری از آزادی در انتخاب پوشش و شادی عمومی که با ایثار خون و جان و تحمل زندان و شکنجه و اعدام بدست آمده، و اولین دستاورد ارزشمند “قیام مهسا” است، تا رسیدن به آزادی و دموکراسی تا پای جان بکوشیم.

ما به مردم عزیزی که سالها در تظاهرات خشونت پرهیز و با دست خالی در خیابان‌ها به جنگی نابرابر با حکومت سرتاپا مسلح و خشن کشانده شده اند، اعلام می‌کنیم که “دفاع مشروع، حق مردم است”، و همگی ما پس از کشتار آبان ۹۸ به یقین رسیدیم که باید با آمادگی لازم در دفاع آگاهانه از خود و هم میهنانمان در خیابان حضور داشته باشیم.

ما برای تحقق شعار “زن، زندگی، آزادی”، و رسیدن به جامعه ای آزاد و سالم و مرفه مبارزه خواهیم کرد، و در پاسخ به تهدیدات نیروهای سرکوبگر تاکید میکنیم که از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در کنار بانوان ایرانی برای آزادی پوشش خواهیم بود، و پاسخ توهین به بانوان نیک سرشت ایرانی دفاع مشروع است، و عواقب آن به عهده رژیم میباشد.

ضمنا از باورمندان گرامی حجاب میخواهیم؛ صف خود را از سرکوبگران جدا کنند، تا در ننگ و شرمساری حکومت شریک نشوند.

زن، زندگی، آزادی

نوشته های مشابه