جنبشخبر های فوریفراخوان
موضوعات داغ

تجمع مردم مقابل زندان دستگرد اصفهان در اعتراض به احکام اعدام سه معترض

ویدیوهای رسیده به جنبش نیوز نشان می‌دهد شمار زیادی از مردم با وجود جو سنگین امنیتی با خودروها مقابل زندان دستگرد اصفهان حاضر شده‌ و‌‌ در اعتراض به حکم اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» بوق خودروها را به صدا در آوردند. گزارش‌ها از صدای تیراندازی ماموران خبر می‌دهد.

ویدیویی که یک شهروند به جنبش نیوز فرستاده نشان می‌دهد همزمان با تجمع مردم با خودروها مقابل زندان دستگرد اصفهان در حمایت از مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى، سه معترض محکوم‌ به اعدام در پرونده «خانه اصفهان»، صدای تیراندازی ماموران حکومت شنیده می‌شود.

نوشته های مشابه