فراخوان
موضوعات داغ

فراخوان جمعه در پی اعدام خانه اصفهان

زمان امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۶ عصر
مکان کف خیابونای سراسر کشور

مرگ بر حکومت اعدامی
قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان

این انقلابی است تا سرنگونی. سر باز ایستادن ندارد.بالا وپایین دارد ولی توقفی در کارنیست. بعد از این همه خون و رنج برگشت به عقب وجود ندارد. وضعیت هم هیچ وقت عادی نخواهد شد.

زن زندگی ازادی

رمز ما مهسا امینی

نوشته های مشابه