جنبش
موضوعات داغ

فاشیسم در چه شیاری رشد می کند؟

فاشیسم در چه شیاری رشد می‌کند؟
کدام خلاء باعث ظهور فاشیسم می‌شود؟

“بحران” در یک جامعه هنگامی ایجاد می‌گردد که وضعیت سیاسی کهنه اما ناکارآمد موجود از بین نمی‌رود و آرایش سیاسی نوین و کارآمدی در آن قادر به تشکیل یا اصطلاحاً قادر به متولد شدن نیست.

در چنین بازه زمانی که دوران فترت یک جامعه‌ بشمار می‌رود، نشانه‌های فراوانی از ناهنجاری و بیماری‌های اجتماعی ظاهر می‌شود که به تدریج آن را بسوی سقوط و فروپاشی سوق می‌دهند.

زن زندگی ازادی

رمز ما مهسا امینی

نوشته های مشابه