جنبش
موضوعات داغ

ملت به پا خیزید

جنایات جمهوری‌اسلامی فقط در چند روز اخیر:
منصوره سگوند ۱۸ساله در لرستان
مرتضی دلف زرگانی ۹ساله در شوشتر
پویا مولایی ۲۱ساله در ایذه.


“ملت بیدار شید…”

مرگ به حکومت بچه کش

رمز ما مهسا امینی

نوشته های مشابه