جنبش

زندانی سیاسی علیرضا ذکریا

علیرضا ذکریا زندانی سیاسی، روز ۱۲ فروردین ماه در زندان ۴۳ ساله شد

علیرضا نخستین بار در سال ۱۳۸۸ بخاطر فعالیت در انتخابات بازداشت شد.
درسال ۱۳۹۵ و پس از افشا فیش های نجومی مدیران بانک رفاه به مدت ۷۵۰ روز در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازداشت بود.
وقتی گزارش تخلف بانک را به مراجع قضایی و سازمان بازرسی داد سازمان بازرسی بجای حمایت از افشا کننده باهمکاری بانک علیه او پرونده سازی کردند.

درنامه محرمانه بانک به دادسرای فرهنگ رسانه که در پی یکی از ابن پرونده سازی ها میباشد به تمام موارد فوق اشاره شده است.

علیرضا اکنون با اتهام هایی مسخره و خودساخته از جمله اهانت به رهبری و مقدسات و تبلیغ علیه نظام در زندان های حکومت آخوندی محبوس است.

از ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ از این زندانی سیاسی هیچ خبری نیست و معلوم نیست که او چقدر باید در زندان بماند

نوشته های مشابه