ایرانجنبش

ترس حکومت یچه کش از انقلاب و ادامه خیزش

تشکل‌های دانش‌آموزان انقلابی بوشهر و تهران در بیانیه‌ای مشترک تداوم حمله شیمیایی به مدارس را محکوم کره و نوشتند: این حملات که از قبل سازماندهی شده و با بازگشایی مدارس در سال جدید دوباره ادامه پیدا کرده، اقدامی تلافی‌جویانه نسبت به مبارزات پرشور دانش‌آموزان انقلابی است.

در این بیانیه آمده: دانش‌آموزان پیشرو باید بکوشند با ایجاد اقدامات و گفتمان‌های وسیع انقلابی مقابل حملات، جو اعتراضی در مدرسه را احیا کنند. حکومت به‌خوبی می‌داند که یکی از محرکه‌های اصلی انقلاب کنونی، دانش‌آموزان هستند.

زور این کشور و مقامات ان به قشر دانش اموز شده است برای کمرنگ کردن جنبش مهسا امینی و زن زندگی ازادی

به راستی ریشه این کار چیست ؟ گمراه کردن و تشویش اذهان عمومی

نوشته های مشابه