ایران
موضوعات داغ

اجرای احکام حبس دانشجویان معترض به مسمومیت‌های سریالی مدارس

ضیا نبوی و هستی امیری

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی مجددا جهت اجرای حکم یک سال حبس به اجرای احکام اوین فراخوانده شدند.

پس از تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در ١۶ اسفند ١۴٠١ در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی، دست کم ۶ دانشجو تعلیق و تعدادی ممنوع الورود شدند. در ادامه‌ی این سرکوب‌ها با صدور کیفرخواست برای هستی امیری و ضیا نبوی، این دانشجو به حکم شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شدند.

این درحالی است که در یکسال گذشته نه تنها با عاملان این مسمومیت‌ها برخوردی نشده و حتی خبری از پیگرد نیست بلکه دانشجویان معترض به این فاجعه مجازات می‌شوند.

نوشته های مشابه