جنبش
موضوعات داغ

دانشجوی زندانی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دینا_قالیباف دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بهشتی، روز شنبه ١ اردیبهشت و پس از پایان بازجویی به زندان اوین منتقل شد.
نرگس محمدی در پی تماسی از زندان اوین گفت: “یک ساعت پیش یکی دیگر از دختران ایران، دینا قالیباف با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد. ”
دینا روز ٢٧ فروردین و پس از افشای آزار ماموران متروی صادقیه بازداشت شده بود، امروز هفتمین روز بازداشت این دانشجو است.

مرگ بر خامنه ایی جنایتکار

نوشته های مشابه