جنبش
موضوعات داغ

فهیمه سلطانی دانشجوی اعتراضی

فهیمه سلطانی فعال دانشجویی پس از یورش نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد

فهیمه سلطانی دانشجوی حقوق دانشگاه اصفهان ورودی سال ۱۴۰۰، در تاریخ ۱۸فروردین ۱۴۰۳ با هجوم نیروهای امنیتی به منزل بازداشت شد.

نیروهای امنیتی با معرفی خود به عنوان مامور پست زنگ خانه را زده و پس از بازدداشت، تلفن همراه و لپتاپ او را ضبط کردند.

پس از گذشت سه روز از بازدداشت از نهاد بازدداشت کننده و محل نگهداری او اطلاعی در دسترس نیست.

فهیمه سلطانی در جریان خیزش زن،زندگی،آزادی در درتاریخ ۲۲آبان ۱۴۰۱ در خیابان ۴باغ عباسی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به مدت ۳ماه در زندان دولت آباد اصفهان با قرار بازداشت موقت زندانی بود که در تاریخ ۱بهمن ۱۴۰۱ با عفو از زندان آزاد شد.

پیشتر فعالیت دانشجویی فهمیه در دانشگاه و پرونده هایی که توسط حراست در این خصوص ساخته شده بود منجر به محرومیت او از تحصیل به مدت دو ترم شده بود.

نوشته های مشابه