جنبش

فوت رییس جمهوری ایران

سرانجام، مرگ کسانی که خود مرگ می‌آفریدند!

ابراهیم رئیسی که نقش عمده‌ای در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ داشت در پی سقوط هلی‌کوپتر در آذربایجان شرقی کشته شد. او به علت عضویت در هیات مرگ برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی کارنامه سیاهی از خود به جای گذاشت.

آیت‌الله منتطری، در آنزمان،‌ به اعضای این هیات مرگ گفت که نام آنان در تاریخ به عنوان “جنایتکار” ثبت خواهد شد. رئیسی در سمت‌های مختلفی در جمهوری اسلامی به کار گمارده شد. او یکی از چهره‌های تابع نظام بود.

زن زندگی ازادی

نویسنده : فاطمه حسینی

نوشته های مشابه