فراخوان

فراخوان سراسری 21و22و 23 فروردین

فراخوان سراسری برای حراست از جان نسل آینده وطن
با تمام قوا به میدان می‌آییم

وقتشه به پا خیزی هموطن ،دست به دست یکدیگر از شر این دیو رها بشیم و بند و حصار را بشکنیم پیش به سوی ازادی

و برابری و اتحاد و هم بستگی

چرا باید به پا خیزیم ؟چرا باید این اعتراضات ادامه دار باشد ؟

برای ازادی،برای برابری حقوق زن و مرد ،برای این اقتصاد دستوری ،برای این هوای الوده و بی کفایتی مسولان

و برای این بدبختی که سر مردم امده

برای قتل هزاران جوان بی گناه که فقط برای حق خواهی به خیابان امده بودند و برای تجاوز به دختر و خواهرهامون که صداشون رو خفه کردند که مجبور شدند یا خودکشی کنند یا خود دولت ان ها را نابود میکرد

و برای….

نوشته های مشابه