خبر های فوریفراخوان

به پا خیز هموطن

فراخوان به قیام و خیزش سراسری در روزهای ۲۲-۲۳و۲۴ فروردین در محکومیت حملات جنایتکارانه شیمیایی به مدارس سراسر کشور

به پیشتازی دانشگاه و دانش آموزان به خیابانها باز می گردیم …

زمان: ۶ عصر
مکان: کف خیابون های سراسر کشور

مرگ بر خامنه ای
مرگ بر حکومت بچه کش
چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب

خامنه ایی قاتله ولایتش باطله

نوشته های مشابه