فراخوان

فراخوان تشکل‌های دانشجویی ایران برای تجمع اعتراضی علیه «حجاب اجباری» در روز ۲۶ فروردین

در حالی که اعمال سرکوب‌ علیه شهروندان معترض به «حجاب اجباری» و دیگر سیاست‌های ناکارآمد حاکمیت همچنان ادامه دارد، تعدادی از تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی علیه حجاب اجباری در روز ۲۶ فروردین فراخوان دادند.

در این فراخوان آمده است: «در روز شنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۲ در سطح دانشگاه‌ها با سازماندهی تجمعات اعتراضی یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی، پاسخ اقدامات سرکوب‌گرانه حکومت را بدهیم.»

این فراخوان تاکید کرده است: «پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاه‌ها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاه‌ها شروع به اجرای طرح موسوم به “تذکر لسانی” برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه به‌خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوب‌‌گر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاه‌ها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیت‌ها به‌طور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسی‌ترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.»

این فرخوان از سوی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزاد‌اندیشان جندی‌شاپور، نهاد اتحاد دانشجویان الزهرا، جمعیت دانشجویان آزاد سنندج، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان) صادر شده است.

این تشکل‌های دانشجویی نوشتند: «ما تشکل‌ها، جمع‌ها و گروه‌های دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور می‌خواهیم دوشادوش یکدیگر، برابر نیروهای سرکوب‌گر حکومت از جمله حراست و لباس‌شخصی‌ها ایستادگی کرده و همچنین با بی‌حجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری، این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب “زن زندگی آزادی” فتح کرده‌ایم، حفظ و آن‌ را تثبیت کنیم.»

این فراخوان در حالی منتشر شده است که در روزهای اخیر معلمان نیز برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی فراخوان داده بودند.

از سوی دیگر در حالی که فشارهای حکومتی علیه دانشجویان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد، شوراهای صنفی دانشجویان خبر داد در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۴۳۵ دانشجو در سراسر کشور طی روندی «فرمایشی و امنیتی» حکم تعلیق یا اخراج گرفته و از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

این شورا روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین در بیانیه‌ای نوشت: «در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور و همراهی همه‌جانبه‌ دانشگاهیان با اعتراضات مردمی، تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی، احکام تعلیق و اخراج دریافت کرده‌اند که بنا بر این احکام، بخش قابل توجهی از دانشجویان از حق تحصیل محروم شده‌اند.»

نوشته های مشابه