جنبش

پیشنهاد شاهزاده پهلوی مبنی بر اختصاص اموال رژیم حاکم بر ایران در کانادا به صندوق اعتصابات مردم ایران

شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد داده که اموال رژیم حاکم بر ایران در کانادا به صندوق اعتصابات مردم ایران اختصاص پیدا کند.
به گزارش هفته شاهزاده رضا پهلوی گفت: «کانادا از جمله کشورهایی است که در بین سایر کشورهای دموکراتیک، می‌تواند نقش کارسازی در حمایت از جنبش آزادی خواهی در ایران داشته باشد، طوری که این کشور می‌تواند با قوانین جدید و تصمیمات مختلف، رویه‌ای را در پیش بگیرد که کشورهای دیگر از آن رویه برای حمایت از مردم ایران تقلید کنند.»
به گزارش ایران اینترنشنال پهلوی افزود:«مثلا یکی از موارد مورد بحث این است که تمام اموال توقیف شده و ضبط شده رژیم و عوامل آن می‌تواند منبعی برای تغذیه صندوق‌های اعتصابات مردم ایران باشد. این پول مردم ایران است و می‌تواند به خرج خود مردم ایران برسد.»
صندوق اعتصابات درواقع پشتوانه مالی اعتصاب کنندگان است تا معیشت آنها را در زمان اعتصاب تامین شود.

نوشته های مشابه