فراخوان
موضوعات داغ

فراخوان جمعه 26 خرداد

فراخوان جوانان وقیام آفرینان دلیر زاهدان
هر روز کشته شدن یک سوخت بر
زنده، زنده سوختن در آتش خشم وکین خامنه ای
هر روز یک اعدام در بلوچستان و ایران
هر روز کشته شدن یک شهروند بلوچ

تنها راه اعتراض وقیام

سکوت یعنی شریک جرم و جنات
قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان
وعده ما جمعه ۲۶ خرداد

نوشته های مشابه