جنبش
موضوعات داغ

4 دهه ظلم علیه زنان و دختران سرزمینم

۴دهه توحش نرینه‌سالار آخوندی و اشاعه فرهنگ زن‌ستیزی

طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مارس ۲۰۲۱ که به رتبه‌بندی ۱۵۶کشور درباره نابرابری جنسیتی پرداخته است، ایران آخوندزده با دو رتبه سقوط در رتبه ۱۵۰ و در طیف کشورهایی چون کنگو و سوریه و افغانستان قرار دارد.

در این گزارش آمده است: «مجمع جهانی اقتصاد، شکاف جنسیتی را بر مبنای شاخصه‌های مشارکت اقتصادی، سلامتی و بقا، توانمندسازی سیاسی و دستیابی به فرصت آموزشی بررسی و تعیین می‌کند». رتبه رژیم آخوندی حتی از کشورهای تیمور شرقی، صربستان و توگو هم پایین‌تر است».

پ.ن: چاره فقط سلاح و سرنگونی به رهبری زنان است.

مهسا امینی

زن زندگی ازادی

نوشته های مشابه