ایران
موضوعات داغ

مخالفت با جذب دانشجوی از حشد الشعبی عراق

وحشت رئیس بوزینه دانشگاه تهران در واکنش به مخالفت گسترده مردم و دانشجویان با حضور وحوش سرکوبگر حشدالشعبی در دانشگاه تهران و گرایش دانشجویان به مجاهدین خلق:
«پذیرش نیرو‌های حشد‌الشعبی و بهره‌برداری امنیتی در محیط دانشگاه برای «سرکوب»؟ خیلی بچگانه است؛ در زمان التهابات سال قبل، کدام دانشجوی دانشگاه تهران در دانشگاه سرکوب شد؟ کسانی که مخالف جذب حشدالشعبی می توانند از جنس مجاهدین خلق باشد

مهسا امینی

زن زندگی ازادی

نوشته های مشابه