جنبش
موضوعات داغ

25 شهریور

به پا خیز ای هموطن

می‌ترسی…؟

  • می‌خوای میانه باشی؟!
  • هم آزادی می‌خوای، هم نمیخوای براش بجنگی؟!

نوشته های مشابه