جنبش
موضوعات داغ

مهسا امینی سال پیش

یک سال پیش در چنین ساعاتی، خواهر مظلوممان #مهسا_امینی در چنگال جانیان، اسیر و بعد از ضرب و شتم به بیمارستان کسری منتقل شد!
خونش جرقه‌ای شد بر انبار باروت خشم مردم، جوشید و خروشید و کل وطن را در برگرفت…
و در سالگرد آن شکوه شجاعت، آتشی افزون‌تر بر سر رژیم فرود خواهد‌ آمد، چرا که خشم مردم افزون‌تر از قبل و پایه‌های رژیم ولایت لرزان‌تر از همیشه است

نوشته های مشابه