جنبشفراخوان
موضوعات داغ

درس اول ازادی

درس اول: آزادی

دانش‌آموزان ایران، نسلی از جوانان و نوجوانانی هستند که به‌رغم به‌دنیا آمدن در این حکومت هیچ سنخیتی با حکومت ندارند. توتالیتاریسم و استبداد دینی در درون خود نسلی را به‌وجود آورده است که در تمامی ابعاد آنتی‌تز آن محسوب می‌شود؛ نسلی معترض، شورشگر و در چالش با استانداردها و کلیشه‌های قرون‌وسطایی؛ نسلی که چون فنر فشرده اکنون در حال باز شدن و تخلیه‌ٔ انرژی‌های متکاثف و سرکوب‌شده‌ٔ خود در قامت یک انقلاب است.

دانش‌آموزان ایرانی امسال در یکمین سالگرد قیام سراسری در حالی به مدرسه می‌روند که می‌دانند باید زنگ اول آنها، زنگ ضرورت شورش علیه رسوبات ارتجاعی و جاهلی حاکم بر نظام آموزشی باشد.

با این توصیف، اول مهر روز پیوستن دانش‌آموزان به صفوف درهم‌تنیدهٔ قیام در مکتب آزادی است.

برای گرامیداشت آن به‌پاخیزیم.

نوشته های مشابه