ایرانجنبش
موضوعات داغ

دانشجوی زندانی

فرهاد حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد زنجان، خبرنگار سابق نشریه بایرام و مدرس زبان ترکی در زنجان ۲۸ شهریور ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

ایشان در حال حاضر در بازداشتگاه سپاه زنجان است و اطلاعات سپاه زنجان مسئولیت بازجویی وی را بر عهده دارد.

گفته می‌شود که قرار بازداشت ایشان تا سوم مهر ماه تمدید شده است.

زن زندگی ازادی

به امید ایران ازاد

نوشته های مشابه