جنبش
موضوعات داغ

شهید راه ازادی رکسانا امیری کیا

شهید راه آزادی رکساناامیریکیا (غزال) :
۲۲ ساله،‌ دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه شیراز بود.
رکسانا دختر شجاعی بود که در قیام سراسری و در تجمع اعتراضی در دانشگاه فعال بود.
در روز۱۸ مهر_۱۴۰۱ نیروهای سرکوبگر و بسیجی وحشیانه به تجمع دانشجویان در دانشگاه حمله کردند.
رکسانا دلاور در این حمله،‌ بر اثر ضربات متعدد باتوم به سرش مجروح شد و روز ۲۰مهر ۱۴۰۱ بر اثر خون ریزی مغزی به شهادت رسید.
خانواده اش با دادن تعهد پیکر شهید قیام رکسانا را تحویل گرفتند و نگذاشتن مراسمی گرفته شود.
رژیم رذیلانه علت مرگ رکسانا را ابتلا به « کرونا» اعلام کرد.
نه می بخشیم و نه فراموش می کینم .
قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان

زن زندگی ازادی

مهسا امینی

نوشته های مشابه