ایرانجنبش

مسمویت و ادامه حملات شیمیایی به دانش اموزان از طرف دولت

جمعی از وکیلان و سینماگران ایرانی با انتشار بیانیه‌ای مسموم‌سازی عمدی دانش‌آموزان را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواندند و خواستار مقاومت و پایداری در برابر حملات شیمیایی به مدارس و همچنین اهتمام کنشگران حقوق بشری برای قرار دادن این جنایت در دستور کار نهادهای قضایی بین‌المللی شدند.

این بیانیه به امضای گیتی پورفاضل، جعفر پناهی، رمضان حاجی مشهدی، سعید دهقان، کتایون ریاحی، حسین رئیسی، فرزانه زیلابی، نسرین ستوده، مهرانگيز کار و محمد مقیمی رسیده و در آن به مسمومیت بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز از آذر تا پایان اسفند سال گذشته اشاره شده است.

امضاکنندگان بیانیه با اشاره به این که هیچ اقدام و حرکت اعتراضی‌ای از چشم «نیروهای استبدادی» پنهان نمی‌ماند، بی‌توجهی به کشف عامل این جنایت‌ها را «دستور کار باندهای پنهان در تاریک‌خانه‌های قدرت مافیایی» خواندند.

به گفته آن‌ها، حمله به مدارس «نوعی تهدید و انتقام‌گیری از دختران جوان و نوجوانی است که در جنبش “زن، زندگی، آزادی” وجه همت خود را پایان دادن به حجاب اجباری و مطالبه حقوق زنان» قرار داده‌اند

حمله شیمیایی به مدارس از طرف دولت بخشی از ویدیو که به دست جنبش نیوز امده است را بهم میبینیم

نوشته های مشابه