فراخوان
موضوعات داغ

فراخوان 25 شهریور مصادف با سالگرد مهسا امینی

فراخوان به قیام وخیزش سراسری در سالگرد انقلاب برای آزادی
۵۶ روز مانده تا سالگرد قیام
هر روز را با نام یک شهید آغاز میکنیم

‼️۲۵ شهریور استارت موج دوم انقلاب
هر کوچه و خیابان را سنگری برای آزادی میکنیم

قسم به خود یاران ایستاده ایم تا پایان
به خیابانها باز میگردیم

مهسا امینی

زن زندگی ازادی

نوشته های مشابه