جنبشفراخوان
موضوعات داغ

ارمیتا پاویر دانشجوی زندانی

ارمیتا پاویر دانشجوی رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید مدنی با حکم دادگاه انقلاب آذرشهر به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و مقامات در مجموع به بیست و دوماه و هفده روز حبس محکوم شد. وی از شهریور ماه سال گذشته در بند زنان زندان تبریز در حبس است و در این مدت با محدودیت و فشار روحی بسیاری مواجه شده است و با وجود رد اتهامات انتسابی بنا بر حکم دادگاه با عدم اظهار پشیمانی و رد عفو به اشد مجازات محکوم شده است.
گفتنی است که این دانشجو سال گذشته نیز بازداشت شده بود.

نوشته های مشابه